JUST přichází z přírody
JUST přichází z přírody

Výroba a kvalita

JUST 

příroda_02.png

Původní rodinný podnik v malém alpském městečku se za dobu svého působení rozrostl ve výrobní závod vybavený těmi nejnovějšími technologiemi zaručující jen tu nejlepší kvalitu našich produktů a přitom si zachoval svého rodinného ducha. Inovativním přístupem  k rozvoji a aktualizací našich výrobků se však i nadále snažíme dodržovat podstatu našeho zakladatele spojenou s tradicí pověstné švýcarské kvality a úctou k okolní nedotčené alpské přírodě.

Všechny výrobky společnosti JUST procházejí, tak jako mnoho procesů v přírodě, přírodním udržitelným cyklem.

Filozofie JUST a Nahrin:

 • Záruka švýcarského původu – Základem našich výrobků jsou účinné a cenné látky, které získáváme zejména z protěž-alpská.pngmístních švýcarských rostlin.
 • Pěstování a sklizeň – Vysokou kvalitu a dostupnost zajišťuje především odběr ze švýcarských farem, které vyhovují naší přísné kontrole a požadavkům na chod v souladu s životním prostředím.
 • Přísná kontrola jakosti – Díky přísnému řízení a neustálým kontrolám jakosti i dokumentace všech procesů plníme očekávání švýcarské kvality a to vlastními vysokými standarty i potřebami zákazníků.
 • Moderní zpracování – Kvalitní švýcarskou výrobu zajišťují zejména vysoké 
  investice do výzkumu, vývoje a neustálého rozvoje výroby.
 • Informativní balení –  Naše pečeť „Originál – od roku 1930“ je pro naše zákazníky zárukou kvality a originality každého zakoupeného výrobku.
 • Osobní přímý prodej – Díky tomuto intenzivnímu a profesionálnímu přístupu jsme kdykoliv schopni splnit vysoké nároky našich zákazníků. 

výroba_03.pngvýroba_03.pngCertifikace: To vše provádíme samozřejmě v souladu s těmi nejpřísnějšími mezinárodními výrobními normami Good Manufacturing Practice a ISO 9001:2008.

Nahrin

výroba_02.png

Jako rodinná firma si již od svého založení velmi zakládáme na švýcarské kvalitě a citu pro detail.

Všechny naše produkty si tudíž osobně vyvíjíme a vyrábíme. Při tom dohlížíme na předepsanou kvalitu a to od výzkumu až po prodej. Pouze díky tomuto pečlivému přístupu a těm nejkvalitnějším použitým ingrediencím jsou výrobky Nahrin prospěšné lidskému organismu a chutnají skvěle.

Vyvážená strava a dostatek pohybu jsou dva nejdůležitější prvky pro zdravý život a to až do pozdního věku. Pro vitalitu každého jedince má svůj pozitivní přínos především konzumace kvalitního a zdravého jídla a to pravidelně každý den. V oblasti vývoje a výzkumu se tedy snažíme zhotovit produkty, které nám dávají mnohem více, než jen pouhé jídlo. Jen „dobré“ pro nás není „dost dobré“. Je ironií, že to znamená většinou méně:

 • Malý nebo žádný obsah tuků.
 • Malý nebo žádný obsah cukrů.
 • Malé množství soli nebo přímo bez soli.
 • Obecně nízký obsah kalorií.
 • A to vše pokud možno bez alergenů (bez lepku nebo laktózy).

Nahrin ručí za kvalitu a udržitelnost

Společnost Nahrin se již od svého založení snaží co nejméně zatížit svou výrobou životního prostředí. Proto prosazuje zejména enviromentálně šetrné technologie, jako je například použití tepelných čerpadel na vytápění nebo užití sofistikovaných systémů rekuperace tepla, které snižují emise CO2. Toto šetrné zacházení se projevilo například v roce 2005, kdy se požadavky na  výrobu a logistiku zvětšily téměř na dvojnásobek, zatímco poptávka po energii se zvýšila pouze o 30%. Životní prostředí.

Certifikace ISO 9001:2008; BVET 333  zpracování na maso a mléčného provozu

 ISO certifikáty společnosti JUST a Nahrin

Systém řízení jakosti prověřuje certifikační společnost při tzv. certifikačním auditu, při kterém musí certifikované společnosti JUST a Nahrin prokázat, že mají zaveden systém řízení jakosti a po celou dobu platnosti certifikátu budou tento systém udržovat funkční. Udržování funkčnosti systému prověřuje certifikační společnost pravidelně 1x za rok při tzv. dozorovém auditu. 

Získání certifikátu není jednoduchou záležitostí a ne každá společnost jej má. Certifikát ISO 9001:2008 nelze zaměňovat s certifikátem - atestem výrobku, který osvědčuje shodu výrobku se souvisejícími normami, zákony a deklarovanými vlastnostmi. Každý výrobek JUST a Nahrin musí splňovat vlastnosti předepsané normami a zákony vztahujícími se na kosmetické a potravinářské výrobky. V případě našich švýcarských dodavatelů produktů to znamená, že udržováním funkčnosti systému řízení jakosti je zároveň udržována standardní jakost výroby a tím i samotných výrobků. Nejedná se tedy o certifikát jakosti jednotlivých výrobků, ale o certifikát potvrzující, že společnosti mají zaveden fungující systém řízení jakosti.


Certifikáty jakosti produktů
 

Nahrin ve Švýcarsku získal certifikáty jakosti produktů. V červenci roku 2005 Mezinárodní vědecká rada Aloe (International Aloe Science Council, IASC) přijala firmu NAHRIN jako svého aktivního člena, čímž garantuje vysoký standard produktu Vivi Aloe. Toto členství je každoročně obnovováno.

Certifikát Nahrin 2015.png

 

 

just_iso_9001-2015_14001-2015.png

 

 

just_iso_9001-2015_14001-2015.png

 

nahrin_active_member_2019.PNG

Testování na zvířatech.png

 WADA 2017 certifikace