JUST přichází z přírody

Výroba a kvalita

Respekt a úcta k přírodě
Základem naší filozofie je vysoká kvalita výrobků. Začíná přepečlivým výběrem těch nejkvalitnějších surovin ze Švýcarska i celého světa (rostliny, rostlinné výtažky, éterické oleje, ovoce, zelenina, koření, vitaminy a minerální látky), které tvoří podstatnou část produktů. Jednotlivé ingredience splňují veškeré evropské normy a podléhají několikastupňové kontrole podle přísných kritérií. Dáváme přednost přírodním vůním a barvivům, produkty distribuujeme v obalech z recyklovatelného materiálu. Tím je naplněna hlavní myšlenka společností JUST a Nahrin s důrazem na maximální spokojenost zákazníka. Vysokou kvalitu a dostupnost surovin pro výrobu zajišťuje především odběr ze švýcarských farem, které vyhovují přísné kontrole výrobce JUST a požadavkům na chod společnosti a výroby v souladu s životním prostředím. Díky přísnému řízení a neustálým kontrolám jakosti i dokumentace všech procesů plníme očekávání švýcarské kvality a to vlastními vysokými standarty i potřebami zákazníků. Kvalitní švýcarskou výrobu zajišťují zejména vysoké investice do výzkumu, vývoje a neustálého rozvoje výroby.

Pečeť „Originál – od roku 1930“ („Original – since 1930“) je pro naše zákazníky zárukou kvality a originality každého zakoupeného výrobku.

pecet_since_1930.png

Originalita a záruka kvality
Všechny produkty jsou vyrobeny a baleny výhradně ve Švýcarsku v mateřských firmách JUST ve Walzenhausenu a Nahrin v Sarnenu v souladu se Švýcarským zákonem o kosmetice a Evropským právem o kosmetice. JUST je držitelem certifikátů ISO 9001:2015 Systém managementu kvality, ISO 22716:2007 GMP Kosmetika – Správná výrobní praxe a ISO 14001:2015 Systém environmentálního managementu. Nahrin v souladu s certifikátem ISO 9001 přistupuje zodpovědně k prostředí například tím, že získává teplo z geotermálních vrtů.

Produkty
Prokazatelné účinky produktů se opírají o dlouholeté zkušenosti společnosti JUST na poli využití rostlin v přírodním léčitelství a společnosti Nahrin v oblasti zdravé výživy. Špičková kvalita produktů je zaručena díky spolupráci s prověřenými dodavateli surovin, kteří prostřednictvím výzkumu a testování udržují vysoké standardy. Veškerá kosmetika JUST je dermatologicky testována. Účinné složky všech produktů jsou kombinovány tak, aby působily synergicky. To nejlepší pro zákazníky přinášíme s odkazem na práci našich předchůdců, navíc v moderním pojetí. Každý rok přinášíme českým zákazníkům nově vyvinuté či inovované produkty, které využívají aktuální poznatky současné vědy a odpovídají moderním trendům i požadavkům zákazníků. Díky pravidelně aktualizované mimořádné nabídce mají zákazníci možnost vyzkoušet také ty produkty, které nejsou na našem trhu běžně k dostání. Samozřejmostí je také sezónní nabídka.Certifikace i výroba probíhají v souladu s těmi nejpřísnějšími mezinárodními výrobními normami.

Mezi tyto normy patří zejména Good Manufacturing PracticeISO 9001:2015. Systém řízení jakosti prověřuje certifikační společnost při tzv. certifikačním auditu, při kterém musí certifikované společnosti JUST a Nahrin prokázat, že mají zaveden systém řízení jakosti a po celou dobu platnosti certifikátu budou tento systém udržovat funkční. Udržování funkčnosti systému prověřuje certifikační společnost pravidelně jednou za rok při tzv. dozorovém auditu.

Mezi hlavní přínosy ISO certifikace patří zejména dosažení shody v zabezpečování kvality zadavatele s požadavky norem (i souvisejících) a s požadavky odběratelů, ale také naplnění zákona o veřejných zakázkách, zlepšení výkonnosti procesů, zlepšení konkurenceschopnosti firmy, posilování důvěry mezi firmou a zákazníkem a zvýšení hodnoty i image firmy.

Získání certifikátu není jednoduchou záležitostí. Ne každá společnost jej má. Certifikát ISO 9001:2015 nelze zaměňovat s certifikátem ve smyslu atestu výrobku, který osvědčuje shodu výrobku se souvisejícími normami, zákony a deklarovanými vlastnostmi. Každý výrobek JUST a Nahrin musí splňovat vlastnosti předepsané normami a zákony vztahujícími se na kosmetické a potravinářské výrobky. V případě našich švýcarských dodavatelů produktů JUST a Nahrin to znamená, že udržováním funkčnosti systému řízení jakosti je zároveň udržována standardní jakost výroby a tím i samotných výrobků. Nejedná se tedy o certifikát jakosti jednotlivých výrobků, ale o certifikát potvrzující, že společnosti mají zavedené fungující systémy řízení jakosti.

Společnost Nahrin se již od svého založení snaží co nejméně zatížit svou výrobou životního prostředí. Proto prosazuje zejména enviromentálně šetrné technologie, jako je například použití tepelných čerpadel na vytápění nebo užití sofistikovaných systémů rekuperace tepla, které snižují emise oxidu uhličitého. Toto šetrné zacházení se projevilo například v roce 2005, kdy se požadavky na výrobu a logistiku zvětšily téměř na dvojnásobek, zatímco poptávka po energii se zvýšila pouze o 30 %.

Nahrin je držitelem certifikací pro různé oblasti výroby, jako je například certifikace ISO 9001:2015. V roce 2020 nezávislý auditor také potvrdil standard kvality a bezpečnosti potravin vyráběných společností Nahrin, která tak obdržela certifikaci FSSC (International anerkannte Lebensmittelsicherheits-Zertifizierung FSSC 22000).

Co se testování produktů na zvířatech týče, tak je třeba zmínit směrnici 2003/15/ES (7. dodatek), která zakazuje uvádět na trh kosmetické produkty, jejichž složení nebo ingredience byly podrobeny zkouškám na zvířatech. Všechny produkty JUST i Nahrin, pro které máme v České republice výhradní zastoupení, odpovídají svým složením evropské legislativě, přestože jsou vyráběné ve Švýcarsku. Jsou tedy naprosto bezpečné a na zvířatech se netestují! Testování probíhá buď v laboratorních podmínkách či přímo na lidské kůži. Testování na zvířatech je neetické. Někteří zákazníci si myslí, že když na obalech kosmetiky JUST není piktogram přeškrtnutého zajíčka, kosmetika mohla být testována na zvířatech. To však není z výše uvedeného důvodu možné. Piktogram, který někteří zákazníci na obalech kosmetiky JUST postrádají, je zbytečný, protože plní pouze marketingovou úlohu s cílem pozměnit vnímání produktů zákazníky.

V souladu s ustanovením článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena povinnost notifikovat kosmetické přípravky, které jsou uváděny na trh Evropské unie. Pro účely notifikace slouží Evropský portál notifikace kosmetických přípravků (CPNP = Cosmetic Product Notification Portal), kde jsou všechny výrobky řádně notifikované.

Švýcarský institut pro kvalitativní průzkumy (SIQT) zabývající se spokojeností spotřebitelů s produkty z různých odvětví se nedávno zaměřil i na kosmetiku. A švýcarští zákazníci hned ve dvou kategoriích ohodnotili produkty JUST mezi těmi nejlepšími. Ocenění Swiss Brand of the Year 2019/20 putovalo tedy od SIQT společnosti JUST International AG. Ta uspěla v kategoriích Kvalita a Důvěra zákazníků a vždy se umístila mezi TOP 10 hodnocených značek a získala tak označení „excellent“. O kvalitě produktů a péči o zákazníka tedy není v případě JUSTu pochyb.

 

JUST International AG a kosmetika JUST

ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 na období 26. 3. 2021 – 4. 1. 2024

ISO 22716:2007 na období 26. 3. 2021 – 4. 1. 2024

Halal certificate na období 16. 9. 2019 – 30. 9. 2023

 

Nahrin AG a potraviny i doplňky stravy Nahrin

Certifikát FSSC 22000 o bezpečnosti potravin na období 4. 6. 2020 – 3. 6. 2023

ISO 9001:2015 na období 26. 7. 2021 – 25. 7. 2024

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.