JUST přichází z přírody

Pravidla prodeje

Přímý prodej je zajímavá oblast, která nabízí příležitost k seberealizaci, a to jak odborným poradcům, tak hostitelkám. Zákazníci mají v přímém prodeji výsadní postavení a dostává se jim péče šité na míru jejich potřebám. Tak jako v každé oblasti se však najdou filutové, kvůli nimž je třeba jasně vymezit pravidla. Pojďme se tedy podívat na ta, která dodržují odborní poradci společnosti JUST CS.

Společnost jako taková je členem Asociace osobního prodeje. Nad přímým prodejem tak na našem trhu bdí nezávislá instituce. Společnost JUST CS navíc také má svůj vlastní Etický kodex a prezentační manuál, který je pro všechny její odborné poradce závazný a jehož dodržování společnost aktivně kontroluje. Důvěryhodnost a spolehlivost jsou velmi cenné hodnoty, které vždy patřily mezi hlavní priority společnosti JUST CS.

Jak se produkty JUST a Nahrin mohou prodávat?
Mezi povolené formy přímého prodeje patří osobní prodej, party prodej, prodej produktů v souvislosti s výkonem vlastního povolání a prodej přes systém Online objednávka. Často s námi jako odborní poradci spolupracují například kosmetičky, maséři a kadeřnice, kteří používají kosmetiku JUST, nebo třeba výživové poradkyně a příznivci zdravého stravování, kteří sami používají i doporučují potraviny a doplňky stravy Nahrin. Základem je vždy přímý kontakt zákazníka s odborným poradcem – třeba právě v roli kadeřnice.

Co naopak mezi povolené formy prodeje nepatří?
Víte, k čemu slouží extrakt z řeřichy v kosmetice? A dovedete si správně vybrat mezi arnikou, jalovcem a kostivalem? Právě protože produkty JUST a Nahrin obsahují vysoké množství přírodních složek, je potřeba vědět, k čemu jsou produkty určeny a jak se mají používat. Mezi nevhodné formy prodeje tak patří všechny ty, které neumožňují přímý kontakt poradce se zákazníkem, a tedy zejména prodej v obchodě, drogerii nebo lékárně, stánkový prodej, inzerce v médiích, on-line prodej přes sociální sítě nebo webové stránky.

Co je to vlastně přímý prodej?
Společnost JUST CS působí na českém trhu od roku 1992. Úzce spolupracuje se švýcarskými společnostmi JUST International AG a Nahrin AG, které působí na švýcarském trhu od roku 1930 (JUST), respektive od roku 1954 (Nahrin). Produkty těchto společností jsou metodou přímého prodeje distribuovány ve 35 zemích světa. Společnost JUST CS je též zakládajícím členem Asociace přímého prodeje, dbá na etiku přímého prodeje a čistotu podnikání.
Metoda přímého prodeje je celosvětově uznávanou metodou, je nejstarší formou maloobchodu na světě a týká se prodeje produktů přímo spotřebitelům mimo stálé obchodní prostory. Objem přímého prodeje neustále roste a evropský trh přímého prodeje je třetím největším na světě. Na přímém prodeji v Evropské unii se podílí více než 6 milionů lidí. Společnosti přímého prodeje nabízejí trvalé zaměstnání pro více než 25 000 lidí v Evropě.
Přímý prodej má svou evropskou i celosvětovou zastupující asociaci. V přímém prodeji se obvykle používají dvě metody nabídky a prodeje: prodej jednotlivci a prodej skupině, kdy zákazník nebo prodejce funguje jako hostitel a pozve své známé coby potenciální odběratele na předvedení a vyzkoušení nabízených produktů. Na přímý prodej lze však nahlížet také skrze strukturu: z kolika úrovní je složena struktura prodávajících. Buď se jedná o strukturu jednovrstevnou anebo má podobu takzvaného vícevrstevného síťového marketingu (angl. multilevel marketing, zkratka MLM). Mnohovrstevný marketing lze chápat jako přímý prodej výrobků a služeb prováděný osobně přímo zákazníkům v jejich domácnostech nebo v místě mimo stálou provozovnu prostřednictvím nezávislých distributorů nebo prodejců, kteří mohou získávat svoji odměnu buď za vlastní prodejní obrat nebo v závislosti na prodejním obratu těch, které k tomuto podnikání oni nebo jiné osoby přivedli. Pověst mnohovrstevného marketingu utrpěla šrámy právě díky aktivitám šmejdů, kteří systém zneužívají k vlastnímu obohacení. Přitom se jedná o hierarchii, v níž logicky zkušenější pomáhají méně zkušeným.
Pokud se o přímý prodej zajímáte, podívejte se ještě na stránku věnovanou Asociaci osobního prodeje. V případě pochybností můžete konzultovat se zástupcem této asociace prodejní plán společnosti, se kterou byste chtěli spolupracovat.

Prohlédněte si video Asociace osobního prodeje s příznačným názvem Hlavní hodnoty přímého prodeje.

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.