JUST přichází z přírody

Hostitelka

Pokud by vás bavilo pořádat party společně se svým poradcem JUSTu pravidelně, máte možnost se přihlásit do Klubu hostitelek. Jako jeho členka se můžete zapojit do akce s exkluzivním dárkem, kterým bývají zajímavé produkty jinak nedostupné na našem trhu. Nabízený dárek jednou za dva měsíce obměňujeme. Na ten aktuální se můžete podívat v našem newsletteru Klubu hostitelek.

Za úspěšnou party, kterou uspořádáte, tzn. party, na níž se objednají výrobky za více než 3 000 Kč, získáte k běžnému dárku pro hostitelku ještě navíc ten exkluzivní (a to jedenkrát během dvouměsíčního období). Stačí během 7 dní od uskutečnění party vyplnit formulář Vyhodnocení party, s čímž vám pomůže váš poradce. Pokud coby hostitelka uspořádáte více party během dvouměsíčního období, získáváte běžný dárek pro hostitelku.

Výhody Klubu hostitelek:
• Nárok na exkluzivní dárek pro Klub hostitelek (za zde uvedených podmínek) zcela zdarma
• Přehled o uskutečněných party a probíraných výrobcích
• Možnost účastnit se soutěží pro Klub hostitelek
• Další atraktivní akce, které pro Klub hostitelek chystáme

Chcete se přihlásit do Klubu hostitelek? Obraťte se na svého poradce nebo kontaktujte některého ve vašem okolí.

Jako hostitelka můžete působit pouze pro jednoho konkrétního poradce. Členem Klubu hostitelek se může stát i neaktivní poradce společnosti JUST CS. Program HHH+ a Klub hostitelek však nejsou určeny aktivním poradcům a zaměstnancům společnosti, ani jejich osobám blízkým (příbuzným v řadě přímé, jako jsou rodiče a děti, dále pak sourozenci, sezdaní i nesezdaní partneři, osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí). Osoby blízké mohou samozřejmě party pořádat, nemohou však být členem klubu a využívat jeho výhod.