JUST přichází z přírody

Pravidla prodeje

Společnost JUST je členem Asociace osobního prodeje (AOP) v České republice. Způsob, kterým společnost distribuuje své produkty, je dán pravidly AOP, ale také dalšími interními pravidly, mezi které patří tyto povolené formy prodeje: 

 

  • osobní prodej
  • party systém
  • při své práci (kosmetické služby, pedikúra, kadeřnictví, aj.)
  • pro svou potřebu

 

 Poradce se zavazuje, že prodej bude probíhat pouze těmito výše uvedenými způsoby. Při nedodržení tohoto pravidla může být pokutován.

Za zakázané způsoby prodeje je považováno následující:

 

  • stánkový prodej
  • nabídka produktů formou výstav či prospektů prezentovaných na veřejných místech
  • prodej v obchodech a lékárnách
  • nabídka v  novinách či letácích vhazovaných do schránek
  • prezentace, prodej a poradenství na veřejných portálech a webových stránkách internetu

 

Produkty JUST a Nahrin jsou distribuovány výhradně prostřednictvím proškolených poradců společnosti JUST CS spol. s r.o. Společnost JUST CS garantuje originalitu a vysokou kvalitu produktů zakoupených pouze u proškolených poradců JUST CS a nemůže zodpovídat za originalitu a kvalitu produktů zakoupených z jiných zdrojů.