JUST přichází z přírody

Co je to AOP?

Asociace osobního prodeje

Specifičnost obchodu formou přímého prodeje vyžaduje stanovení pravidel těchto činností, jejich dodržování a hájení zájmů subjektů v něm působících. S tím se též pojí ochrana spotřebitele a etičnost působení na trhu. Za tímto účelem vznikla a působí Asociace osobního prodeje. 

AOP-logo.png

Osoba dohlížející na plnění Etického kodexu je nezávislý právník, který spolupracuje s AOP, ale není jeho členem. Jeho úkolem je řešit sporné případy mezi firmami a jejich distributory, mezi distributory a jejich zákazníky a poskytovat poradenství a právní pomoc spotřebitelům.

Bližší informace o AOP naleznete na jejich webových stránkách www.osobniprodej.cz.