JUST přichází z přírody
JUST přichází z přírody

Ječmen setý

Ječmen setý

Latinský název: Hordeum vulgare L.                                          

Ječmen je obilovina rodem z čeledi lipnicovitých. Tento rod zahrnuje dvacet pět druhů planého ječmene a pouze jeden druh kulturní: ječmen setý, který patří k hospodářsky nejvýznamnějším rostlinám nejen u nás.

Kulturní ječmen je jednoletá jarní nebo ozimá obilnina; některé plané druhy jsou víceleté.

Ječmen patří mezi nejstarší zemědělské plodiny. Vyskytuje se již v čínské a indické mytologii, archeologicky je doložen již v prehistorických dobách v Evropě, Asii a Africe. Na naše území přinesly ječmen stěhovavé národy z jihozápadní Asie asi před pěti tisíci lety.

V dnešní době se většina vypěstovaného ječmene, zejména ozimý ječmen, používá ke krmným účelům. Nejkvalitnější část produkce (v Čechách asi 30 % jarních ječmenů) slouží k výrobě sladu pro pivovarnický průmysl. Látky obsažené ve výtažcích ječmene mají pravděpodobně účinek na organismus podobný tomu, který je přisuzován červenému vínu a zelenému i černému čaji a který je pro organismus pozitivní. Tento účinek je lékařsky uznáván zejména při srdečních chorobách. Pro léčebné účely se používá zelený ječmen, dosud nezralé obilky.

V antice byla běžným jídlem ječná kaše, dodnes se konzumuje na Blízkém Východě.

V Evropě ječmen z přímé konzumace vytěsnila hlavně pšenice. Běžné jsou však ječné kroupy a krupky, sloužící jako přísada do polévek a dušených jídel. Konzumaci komplikují pluchy. Na nutriční hodnotě ječmene se podílejí zejména sacharidy (asi 80%). V ječmeni jsou přítomny i vitamíny skupiny B a E. Z ječmene se připravuje náhražka kávy - melta.

V posledních letech se prokazují také pozitivní účinky ječmene, a to v jeho zelené fázi, tedy před úplným uzráním zrna. Ječmen obsahuje antioxidanty, tedy látky, které chrání buňky před kyslíkovými radikály. Najednou se začíná na obyčejný ječmen pohlížet málem jako na léčivku.