JUST přichází z přírody

Úspora za výrobu interního časopisu Justík

Úspora za výrobu interního časopisu Justík
24. říjen 2019

Vloni v létě naši poradci dostali možnost přestat odebírat interní časopis Justík v tištěné podobě a přispět tak k úspoře prostředků na výrobu a rozesílku. Letos v létě jsme tento projekt uzavřeli. Jak dopadl?

Na sklonku srpna jsme ukončili projekt zaměřený na podporu Nadace JUST CS prostřednictvím zredukování množství vytištěných časopisů. Jelikož vydáváme měsíčník, každý kus se počítal. A kolik poradců se zapojilo? K datu uzávěrky projektu to bylo rovných 980 poradců. Částka, kterou díky tomu získá Nadace JUST CS od společnosti JUST CS, pak činí 123 016 Kč.

Měsíčník Justík je v první řadě tiskovina, která aktivním poradcům přináší aktuální informace o dění v JUSTu, o blížících se kolekcích, novinkách a školeních. Zároveň je to však pomůcka, kterou řada poradců fyzicky bere s sebou na setkání s dalšími poradci, hostitelkami nebo zákazníky. Proto rozumíme i tomu, že někteří poradci se během uplynulého roku vrátili k odebírání tištěné verze, i když se původně odhlásili z odběru.

Projekt je zdárně ukončen, možnost vybrat si mezi tištěnou a jen elektronickou formou časopisu poradcům však zůstane. Někteří poradci často cestují a časopis čtou ve formátu PDF na tabletu nebo notebooku. Aktuální vydání proto i nadále najdou také v našem interním on-line systému, a to vždy na sklonku měsíce předcházejícího měsíci vydání.

Nadace JUST CS se zaměřuje na pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživých sociálních nebo životních situacích, ze kterých si sami nemohou pomoci. Poskytuje příspěvky společnostem, které se zabývají péčí o potřebné, a přidělení příspěvku jim pomůže ve zkvalitnění životních podmínek svěřených osob. Poradci společnosti JUST CS přispívají nadaci přímo v rámci svých objednávek anebo mohou stejně jako jejich zákazníci i širší veřejnost darovat prostředky nadaci prostřednictvím příspěvku zaslaného na účet 115-735280277/0100. Seznam dárců je pravidelně zveřejňován zde. Všem patří upřímné poděkování. Vzkazy některých obdarovaných si můžete přečíst přímo na webových stránkách nadace nebo ve Výroční zprávě.

ndjst.PNG

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.