JUST přichází z přírody
JUST přichází z přírody

SOUTĚŽÍME S NAHRINEM

SOUTĚŽÍME S NAHRINEM
17. červenec 2018

Kuchařka Vaříme s Nahrinem se zabydlela v mnoha kuchyních a knihovnách. Těší nás, že se stala zdrojem inspirace a šikovných rad, jak se stravovat chutně a zdravě zároveň. Rozhodli jsme se proto rozšířit ji o další zajímavé recepty. Chtěli byste se stát spoluautory nejbližšího dotisku? Pak je tu soutěž právě pro vás!

Zašlete nám do 31. srpna 2018 na adresu kucharka@just.cz

  • svůj oblíbený recept, kterým děláte radost sobě, své rodině nebo přátelům a při jehož přípravě používáte produkty Nahrin,
  • a současně soutěžní tip: které koření Nahrin bude podle vás nejčastěji zmíněno v zaslaných receptech od soutěžících?

 

Prvních deset autorů receptů, kteří zaslali správný tip, odměníme sadou kuchyňské zelené zástěry a chňapky, které se jistě budou hodit každé hospodyni nebo kuchaři.

            

Mimořádně zajímavé recepty vybereme a zařadíme do nově připravované části kuchařky Vaříme s Nahrinem. Díky šanonu je doplňování i řazení listů s recepty velmi pohodlné.

Pokud se zrovna váš recept stane součástí kuchařky, můžete se těšit na odměnu v podobě praktických zelených kuchyňských kleští vhodných například k servírování salátu a dále pak vysoce kvalitního nože švýcarské značky Victorinox s 12 cm dlouhou čepelí s vlnkovaným ostřím a plastovou rukojetí.

                               

Pečete s láskou, mícháte drinky s obratností barmana nebo je vaším esem v rukávu neodolatelně krémová polévka? Fantazii se meze nekladou. Budeme rádi, když se s námi o svůj recept podělíte!

 

Všeobecné podmínky soutěže „Soutěžte s Nahrinem“

Pořadatelem soutěže „Soutěžte s Nahrinem“ na webu www.justnahrin.cz je společnost JUST CS spol. s r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10, IČ: 47122412, zapsaná do obchodního rejstříku 27. října 1992, ve spisové značce C 13417 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen Pořadatel).

Jak soutěžit

Termín konání soutěže je od publikování na webu www.justnahrin.cz do 31. 8. 2018. V rámci konání soutěže mohou soutěžící zasílat e-maily obsahující soutěžní tip a recept na e-mailovou adresu kucharka@just.cz. Soutěžním tipem se rozumí slovní pojmenování konkrétního produktu – koření Nahrin – který bude nejčastěji použit v doručených receptech v rámci soutěže (tj. v rámci receptů, které soutěžící do 31. 8. 2018 dodají na adresu kucharka@just.cz). Dne 31. 8. 2018 bude provedena revize doručených receptů, statistické vyhodnocení četnosti použití koření Nahrin ve všech receptech a jeho srovnání se soutěžními tipy všech soutěžících. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice. Do soutěže se soutěžící zapojí tím, že zašle na e-mailovou adresu kucharka@just.cz e-mail s receptem (v příloze či těle e-mailu) a se soutěžním tipem (v těle e-mailu). Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru v rámci této soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Výherci

Výhercem se rozumí soutěžící, jehož soutěžní tip (nejčastěji použitý produkt – koření Nahrin – v dodaných receptech) byl při vyhodnocení soutěže tím produktem, který se skutečně v dodaných receptech objevil nejčastěji. Bude-li správných tipů více než deset, rozhoduje datum doručení soutěžního e-mailu (tzn. prvních deset autorů správného soutěžního tipu se stává výherci). Výherce bude kontaktování Pořadatelem v průběhu měsíců září a října 2018 za účelem získání souhlasu k publikování zaslaného receptu, případné předtiskové autorizace (bude-li nutná), dále pak dodání kontaktních údajů pro zaslání výhry (produktů specifikovaných Pořadatelem v publikovaném článku o soutěži). Do 10 kalendářních dnů od vyřízení souhlasu k publikování dodaného receptu a předání kontaktních údajů Pořadatel předá výhru přepravci. Nepřevezme-li výherce zásilku s výhrou a dojde-li tak k jejímu návratu přepravcem Pořadateli, výhra Pořadateli propadá.

Ceny

Výhra bude výherci předána prostřednictvím poštovní zásilky, nedomluví-li se výherce s Pořadatelem na osobním předání v místě sídla Pořadatele. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele

V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně Pořadatele.

V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra Pořadateli.

Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

Svojí účastí v soutěži, konkrétně zasláním e-mailu se soutěžním tipem a receptem na adresu kucharka@just.cz, potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící Pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se v zaslaném e-mailu, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele uvedené v těchto podmínkách odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

Osobní údaje bude zpracovávat Pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět Pořadatel.

V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na Pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.