JUST přichází z přírody

My, tři králové, jdeme k vám

My, tři králové, jdeme k vám
04. leden 2018

Tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara známe asi všichni. Mudrci z východu přinesli malému Ježíškovi královské dary k jeho narození. Celá tříkrálová tradice má původ v biblickém příběhu a v rámci vánočních oslav si ji připomínáme dodnes.

Dvanáct dní po narození malého Ježíška se podle Nového zákona k novorozenci dostali i tři mudrci z východu. Následovali prý jasnou hvězdu a ta je dovedla k novému spasiteli. Donesli mu královské dary: zlato, myrhu a kadidlo. 6. leden je ale hlavně podle východních tradic dnem Zjevení Páně a oslavuje se tedy, že se Ježíš zjevil světu. Zatímco u nás tímto dnem Vánoce končí, například v Rusku teprve začínají.

Podle našich tradic se 6. ledna odstrojuje vánoční stromeček a od tohoto dne by se zastánci křesťanských zvyklostí měli připravovat na Velikonoce. Stále ale v našich životech hrají roli oni tři králové.

Chlapci, ale i muži vždy obcházeli stavení v převleku za tři krále. Vykonávali takzvanou tříkrálovou koledu. Cestou si většinou zpívali ono známé: „My, tři králové, jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.“ Posvěcenou křídou měli vždy na dveře napsat K+M+B+ a letopočet.

Už dlouhá léta vnímáme tuto zkratku jako počáteční písmena králů. Málokdo ale ví, že Kašpar, Melichar a Baltazar nejsou jejich biblická jména. Ta jim přidělila až středověká legenda. Ona zkratka psaná křídou znamená Christus mansionem benedicat, tedy Kristus žehnej tomu domu. V našich končinách však nikdy nebyla latina oblíbeným jazykem a prostý lid si zkratku vyložil po svém. Křížky mají označovat Nejsvětější Trojici.

A na závěr ještě jedna pranostika. Říká se: „Na tři krále, o krok dále,“ protože dny se nám začínají viditelně prodlužovat.

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.