JUST přichází z přírody
JUST přichází z přírody

LETNÍ SOUTĚŽ - K2 2018

LETNÍ SOUTĚŽ - K2 2018
20. červen 2018

Úspěšná česká horolezkyně Klára Kolouchová se po předloňském pokusu vrací na respekt vzbuzující horu K2 a je opět vybavena produkty JUST a Nahrin. Souběžně s její nadějnou expedicí probíhá letní soutěž, v rámci níž máte možnost vyhrát sadu produktů, jakou jsme Kláru letos podpořili.

Pořiďte si balení svého oblíbeného nápoje Iso-Tea Lemon Nahrin a hledejte pod víčkem kupon s QR kódem.

Pokud jste pod víčkem našli kupon, vyhráváte. Na co se můžete těšit?

            

 

Kdo je Klára Kolouchová?

První rodilá Češka, která stanula na vrcholu Mount Everestu a v současnosti se po předloňském pokusu vrací na druhou nejvyšší horu světa K2. Produkty JUST a Nahrin užívá již radu let a nedá na ně dopustit. O její dobrodružné expedici se více dočtete na jejích webových stránkách.

Našli jste pod víčkem výherní kupon. Co dál?

  • Součástí kuponu je čtvercový QR kód, který Vám umožní navštívit výherní webovou stránku s podrobnostmi, jak postupovat dál pro získání výhry.
  • Není se čeho bát. QR kód je chytrý způsob, jak Vám snadno předat přesnou webovou adresu. Nainstalujte si aplikaci – čtečku QR kódů do svého mobilního telefonu s fotoaparátem. Pokud si nevíte rady, poproste mladší generaci, ať přiloží ruku k dílu.
  • Nasnímejte za pomoci čtečky QR kód z kuponu a postupujte dál podle instrukcí na výherní webové stránce, kterou Váš mobilní telefon otevře.
  • Pro získání výhry budete potřebovat unikátní číselný kód, který je součástí Vašeho kuponu.

 

Staňte se našimi fanoušky na Facebooku JUST a Nahrin Česká republika!

V návaznosti na nařízení EU o nakládání s osobními údaji (GDPR) se, prosím, seznamte s aktuálním zněním našeho Memoranda společnosti JUST CS na Ochranu osobních údajů. V případě výhry zasláním Vašeho e-mailu za účelem získání výhry souhlasíte se zpracováním Vašich kontaktních údajů pro marketingové účely. Výhru zasíláme pouze v rámci území České republiky.

Váš JUST CS

 


Všeobecné podmínky letní soutěže K2 2018

Pořadatelem letní soutěže K2 2018 na webu www.justnahrin.cz je společnost JUST CS spol. s r.o., U Továren 256/14, 102 00 Praha 10, IČ: 47122412, zapsaná do obchodního rejstříku 27. října 1992, ve spisové značce C 13417 vedené u Městského soudu v Praze (dále jen Pořadatel).

Jak soutěžit
Termín konání soutěže je 20. 6. 2018 – 20. 8. 2018. Výherní kód je možné uplatnit do 31. 8. 2018.
Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci, kteří si zakoupili v uvedeném období nápoj Iso-Tea Lemon Nahrin, a kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České republice.
Do soutěže se uživatel zapojí koupí nápoje Iso-Tea Lemon Nahrin v uvedeném období.
Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a má nárok pouze na jednu výhru v rámci této soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Výherci
Výherci v případě nalezení výherního kuponu postupují podle informací uvedených na výherním kuponu a podle pravidel a instrukcí popsaných na výherní webové stránce, kterou skrz QR kód na výherním kuponu navštíví. Do 10 kalendářních dnů od potvrzení přijetí e-mailu od výherce Pořadatel předá výhru přepravci.
Nepřevezme-li výherce zásilku s výhrou a dojde-li tak k jejímu návratu přepravcem Pořadateli, výhra Pořadateli propadá.

Ceny
Výhra bude výherci předána prostřednictvím poštovní zásilky, nedomluví-li se výherce s Pořadatelem na osobním předání v místě sídla Pořadatele.
Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele
V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně Pořadatele.
V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra Pořadateli.
Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
Svou účastí v soutěži, konkrétně zasláním e-mailu s unikátním výherním číselným kódem na adresu marketing@justnahrin.cz, potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící Pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se v zaslaném e-mailu, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
Osobní údaje bude zpracovávat Pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět Pořadatel.
V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na Pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.