JUST přichází z přírody

Jak trávili naši předkové dlouhé zimní večery

Jak trávili naši předkové dlouhé zimní večery
19. leden 2017

Typickou činností, kterou trávily zimní večery hlavně ženy, bylo draní peří. Šlo o velmi titěrnou práci. Každý brk se musel pečlivě očistit, a tak si sousedky vzájemně pomáhaly. Setkání u takzvaných draček bylo významnou společenskou událostí. V jedné chalupě se mohlo sejít i deset žen, jež kolem stolu draly kachní či husí peří a zpívaly si nebo vyprávěly.

U společných draček nechyběly děti, které pečlivě poslouchaly báchorky a pohádky. Příběhy se tak předávaly z generace na generaci. Podle pověry se nemělo drát peří v sobotu, protože by se v příštím roce husám nedařilo dobře.

Po draní peří následovaly v některých regionech přástky. Předlo se celou zimu až do masopustu. V chalupě s největší světnicí se sešla děvčata s kolovraty a nejčastěji předla len. Během přástek se setkávali i chlapci a pro mnohé to bývala ideální příležitost k seznámení.

Kromě draní peří a předení se během zimních večerů vyspravovalo oblečení, opravovalo se nádobí a nářadí, tkalo se a šilo nebo vyšívalo. Pro některé oblasti bylo typické paličkování.

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.