JUST přichází z přírody

28. září aneb svatý Václav

28. září aneb svatý Václav
27. září 2017

Přestože název svátku zní Den české státnosti, mnoho z nás si ho pojí hlavně se svatým Václavem, patronem české země. Připomínáme si jeho úmrtí a zároveň oslavujeme náš stát. Pojďme si shrnout, co všechno o tomto významném dni víme.

Svatý Václav
Pravděpodobně v roce 907 se narodil svatý Václav, budoucí český kníže a světec. Podle pověsti ho vychovala babička Ludmila, která byla stejně jako on po smrti prohlášena za svatou. Václav se stal jedním z nejoblíbenějších českých panovníků. Je mu mimo jiné připisováno založení chrámu sv. Víta v Praze a obecně je často připomínán jeho pozitivní vztah ke křesťanství.

S osobou Václava je spojena celá řada legend a pověstí, které tvrdí, že se kolem něj děly zázraky. Někteří panovníci či vojevůdci se údajně před Václavem sklonili nebo se vzdali bez boje, protože prý okolo něj viděli dva anděly. Tyto zázraky úzce souvisejí s jeho pozdějším svatořečením.

Václav byl podle legendy zavražděn svým bratrem Boleslavem ve Staré Boleslavi před dveřmi kostela. Tak jsme se to alespoň učili v hodinách dějepisu. Okolnosti Václavovy smrti ale dodnes nejsou zcela vyjasněny. Legendy uvádí, že 28. září 935 (nebo 929) byl kníže Václav probodnut a jeho bratr po něm převzal moc.


Den české státnosti
28. září bylo až do roku 1951 památným dnem jako připomenutí smrti svatého Václava. V roce 2000 byl tento den vyhlášen státním svátkem. Výbor Poslanecké sněmovny chtěl tento svátek pojmenovat „Den české státnosti – svatý Václav“, což nakonec neprošlo, a tak nese pouze označení Den české státnosti.

Zajímavosti
Ve Staré Boleslavi se pravidelně koná národní svatováclavská pouť. Na boleslavském Václavském náměstí se pak slouží poutní bohoslužba. 28. září není dnem pouze svatého Václava, ale i všech ostatních Vašků, mají totiž svátek. V tento den se kromě zavraždění knížete Václava staly ještě další události. Jen asi o půl století později došlo k vyvraždění Slavníkovců v Libici. V roce 1931 došlo k mnohem radostnější události: byla otevřena zoologická zahrada v Praze. Tím však pozitivní věci končí, protože 28. září 1941 vyhlásil Reinhard Heydrich stanné právo.

Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které zefektivní procházení tohoto webu.